Předmět Základy elektrotechniky pro 1.ročník oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení