Available courses

Předmět Základy elektrotechniky pro 1.ročník oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení

Předmět Elektronika pro 1.ročník oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení

Předmět Elektronika pro 2.ročník oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení

Předmět Elektronika pro 3.ročník oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení

Předmět Elektrotechnika pro 3.ročník oboru   Mechanik seřizovač – Mechatronik

Předmět Elektrotechnika pro 4.ročník oboru   Mechanik seřizovač – Mechatronik

Kurz slouží k průběžnému a finálnímu odevzdávání maturitní práce žáků oboru EPS a IT. Kurz obsahuje pokyny k vytvoření práce, citacím a způsobu odevzdání práce.

Kurz obsahuje podklady a úkoly k několika IT předmětům, které čekají žáky oboru Informační technologie u maturity pro rok 2019/2020

Základy administrace serverového operačního systému Open Enterprise Server založeném na SUSE Linux SLES (Suse Linux Enterprise Server).

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.

Příprava k maturitě a opakování.

Práce a trh práce. Pracovněprávní vztahy.

kurz Oracle DFO – Database Foundations – verze 2020

kurz webových technologií HTML, CSS, PHP

kurz databázových systémů, relačních databází, jazyka SQL cvičeného v systému MySQL

kurz objektově orientovaného programování cvičeného v jazyce JAVA
kurz operačních systémů, souborových systémů, služeb a jejich používání

Aerobní trénink - vytrvalostní běh terénem